===>/home/kings/domains/kingsapartments.pl/public_html/blog/ Stare oraz Nowe Miasto we Wrocławiu - Kings Apartments Blog
RECEPCJA +48 504 954 504 - całodobowo
Zaznacz stronę

Wrocław należy do tych miast, które szczycą się zabytkowym, historycznym centrum miasta. Wrocławskie Stare Miasto i wrocławskie Nowe Miasto pochodzą ze średniowiecza. Ściągają tłumnie na swój teren zarówno mieszkańców, jak też gości.

Wrocławska topografia

Wrocław składa się ze Starego Miasta i przylegającego do niego Nowego Miasta, które tworzą tak zwane historyczne centrum miasta. Wrocław składa się również z przedmieść otaczających historyczne centrum miasta, a mianowicie Przedmieścia Oławskiego od wschodu, Przedmieścia Mikołajskiego od zachodu, Przedmieścia Odrzańskiego od północy i Przedmieścia Świdnickiego od południa. To jeszcze nie koniec, bo na Wrocław składają się poboczne tereny, stanowiące dawniej wsie, a obecnie włączone w granice miasta osiedla. O ile przedmieścia dołączono do miasta w 1808 roku, a osiedla sukcesywnie w kolejnych latach po roku 1808, o tyle historyczne centrum Wrocławia lokowano już w trzynastym stuleciu.

Stare Miasto we Wrocławiu na pierwszym planie oraz Nowe Miasto we Wrocławiu na drugim planie, fot.: Vox Vratislaviensia

Historyczne Centrum Wrocławia, fot.: Vox Vratislaviensia

Stare Miasto Wrocław

Stare Miasto służyło dla bogatszej warstwy społecznej Wrocławia. Lokacji Starego Miasta dokonano w roku 1242. Dawniej otaczał je mur miejski z bastionami, bramami i fosą, a obecnie płynnie przechodzi ono w dalsze tereny. Teren Starego Miasta stanowi: Rynek Główny, Plac Solny oraz otaczające je arterie, a ponadto Zespół Wysp Śródmiejskich. Na Starym Mieście znajdują się między innymi: Stary Ratusz, Nowy Ratusz, Biblioteka Uniwersytecka, Bazylika św. Elżbiety, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy Ossolineum, katedry. Przez Stare Miasto Wrocławia przepływa rzeka Odra. Stare Miasto sąsiaduje z Przedmieściem Oławskim, Przedmieściem Mikołajskim, Przedmieściem Odrzańskim, Przedmieściem Świdnickim i Nowym Miastem.

Nowe Miasto Wrocław

Nowe Miasto służyło dla biedniejszej warstwy społecznej Wrocławia. Lokacji Nowego Miasta dokonano w roku 1263. Początkowo stanowiło miasto satelickie, szybko jednak włączono je w granice miasta i otoczono fortyfikacjami, obecnie z kolei właściwie nie rozróżnia się Starego i Nowego Miasta, nazywając oba Starym Miastem. Teren Nowego Miasta stanowi: Plac Nowy Targ oraz okolice Parku Słowackiego. Na Nowym Mieście znajdują się między innymi: Panorama Racławicka, Muzeum Architektury, Muzeum Narodowe. Nieopodal Nowego Miasta Wrocławia przepływa rzeka Odra. Nowe Miasto sąsiaduje ze Starym Miastem i Przedmieściem Oławskim.