===>/home/kings/domains/kingsapartments.pl/public_html/blog/ Przedmieście Oławskie we Wrocławiu - Kings Apartments Blog
RECEPCJA +48 504 954 504 - całodobowo
Zaznacz stronę

Stare Miasto i Nowe Miasto otaczają cztery przedmieścia: Oławskie, Mikołajskie, Odrzańskie i Świdnickie. Przedmieścia te zostały włączone w granice miasta po zburzeniu średniowiecznych fortyfikacji miejskich, co stało się w roku 1808. Przedmieście Oławskie stanowi jedno z najciekawszych miejsc w nadodrzańskim mieście.

Na wschodzie Wrocławia

Przedmieście Oławskie leży na wschód od Starego i Nowego Miasta. Okryte jest bardziej niesławą niż sławą, przez co ma potoczną nazwę Trójkąt Bermudzki. Wynika to z faktu, że kiedyś miejsce to nie należało do bezpiecznych. Dziś, choć nie pozostał ślad po wątkach przestępczych, reputacja niestety pozostała.

Zwiedzanie Przedmieścia Oławskiego

Na Przedmieście Oławskie składają się takie ulice jak: Traugutta, Kościuszki, Pułaskiego, Komuny Paryskiej, Miernicza, Krakowska. Zwłaszcza ulica Miernicza zasługuje na uwagę. Zachowała się ona bez szwanku do czasów obecnych, efektem czego też co jakiś czas kręci się na niej historyczne filmy. Przedmieście Oławskie swój rozwój przeżyło w dziewiętnastym stuleciu. Wówczas to po włączeniu go do miasta, zbudowano długie ciągi kamienic w historyczno-secesyjnym stylu. Stały się one domem dla tysięcy osób oraz siedzibą setek sklepów i zakładów. Mieściła się tutaj słynna gorzelnia produkująca wódkę, jednostka straży pożarnej oraz szpital specjalistyczny ze wszystkimi oddziałami i pogotowiem ratunkowym. Największą popularnością na Przedmieściu Oławskim okazują się właśnie kamienice. Tylko kamienice na Przedmieściu Oławskim i Przedmieściu Odrzańskim we Wrocławiu zachowały się w tak dobrym stanie, bo tylko te tereny w miarę oszczędziło Oblężenie Wrocławia w 1945 roku. Przedmieście Oławskie szczyci się też Muzeum Etnograficznym stanowiącym oddział Muzeum Narodowego, w którym znajduje się wystawa poświęcona Dolnoślązakom. Oprócz niego w Gmachu Poczty, czyli pierwszym wieżowcu w mieście, miesi się Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Obok natomiast postawiono jeden z najnowocześniejszych budynków nazwany OVO i pełniący między innymi funkcje hotelowe. Utalentowani studenci uczą się natomiast w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Atrakcję turystyczną stanowi Brama Oławska – jedyna brama prowadząca z przedmieść do miasta, która ocalała po wyburzeniu fortyfikacji miejskich.

Przedmieście Oławskie we Wrocławiu

Przedmieście Oławskie we Wrocławiu – fot.: Vox Vratislaviensia

Obiekty sakralne wielu wyznań

Przedmieście Oławskie nazywano kiedyś Przedmieściem św. Maurycego, bo to właśnie kościół św. Maurycego nabożnie gromadził wszystkich mieszkańców wschodniego obrzeża. Barokowy kościół wyznania katolickiego zwraca na siebie uwagę cebulastym hełmem na wieży. Choć kościół ten nadal pełni czołową funkcję sakralną na Przedmieściu Oławskim, to wcale nie jako jedyny. Na Przedmieściu Oławskim znajdują się obiekty sakralne wielu wyznań chrześcijańskich – katolickie oraz różnych odłamów protestanckich. Kościół katolicki Trójcy Przenajświętszej towarzyszy szpitalowi prowadzonemu przez zakon bonifratrów. Kościół katolicki św. Łazarza stanowił kkiedyś kaplicę leprozorium, czyli średniowiecznego szpitala dla trędowatych. Kościół katolicki św. Józefa Rzemieślnika to obiekt, w którym urzęduje Zgromadzenie Misji św. Wincentego a Paulo. Nie brakuje też kościołów dla adwentystów, baptystów, czy metodystów. Na uwagę zasługują ruiny kościoła chrystusowego, gdzie prawdopodobnie powstanie muzeum protestantyzmu. W pobliżu Przedmieścia Oławskiego znajduje się natomiast jeden z najsłynniejszych kościołów w mieście, a mianowicie kościół św. Wojciecha. Gotycki kościół wyznania katolickiego wyrasta ponad zabudowę za sprawą spiczastego hełmu na wieży. Przy kościele tym, którym opiekuje się zakon dominikanów, mieści się mauzoleum bł. Czesława – patrona Wrocławia.