===>/home/kings/domains/kingsapartments.pl/public_html/blog/ Wrocław - miasto otoczone przedmieściami - atrakcje Wrocławi
RECEPCJA +48 504 954 504 - całodobowo
Zaznacz stronę

Choć powierzchnia Wrocławia wynosi 293 kilometry kwadratowe, to liczbę tę osiągnęła dopiero w 1973 roku. Miasto geograficzne usytuowane na Śląsku, a ściślej na Dolnym Śląsku, historycznie zaś liczące tysiąc lat, na przestrzeni wieków przechodziło metamorfozy pod wieloma względami, również powierzchniowym. Aby wzmocnić średniowieczne miasto, na które składały się Stare Miasto i Nowe Miasto, otoczono je fortyfikacjami w formie zewnętrznego muru miejskiego, fosy, wewnętrznego muru miejskiego oraz baszt, bastei i bastionów. Fortyfikacje zburzono w roku 1808 w związku z oblężeniem Wrocławia przez oddziały napoleońskie, co wpłynęło na rozwój miasta poprzez włączenie przedmieść, a z czasem nawet pobliskich wsi, do odosobnionego przez stulecia miasta.

Stare Miasto

Stare Miasto, czyli serce Wrocławia. Fragment nazywany obecnie Starym Miastem to kiedyś po prostu miasto, do którego wraz z upływem czasu dołączano otaczające je przedmieścia i wsie. Stare Miasto lokowano w 1242 roku. Na Starym Mieście znajdują się m.in.: Rynek, bazylika garnizonowa, Stary Ratusz, Nowy Ratusz, Muzeum Narodowe, Muzeum Miejskie, Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy Ossolineum, kościół uniwersytecki, Szlak Trzech Katedr, Dzielnica Czterech Wyznań oraz kościół św. Wojciecha.

Nowe Miasto

Nowe Miasto, czyli miasto satelitarne dla Starego Miasta. Fragment Nowego Miasta dziś zalicza się do Starego Miasta, ale kiedyś stanowił osobne miasto. Nowe Miasto lokowano w 1263 roku. Na Nowym Mieście znajdują się m.in.: Nowy Targ, Hala Targowa, Muzeum Architektury oraz Panorama Racławicka.

Przedmieście Oławskie

Przedmieście Oławskie, czyli wschodnie przedmieście Wrocławia. Nazywane niekiedy o wiele na wyrost Trójkątem Bermudzkim przez rzekomą nienajlepszą reputację tego miejsca. Przedmieście Oławskie dołączono do miasta w 1808 roku, po zburzeniu fortyfikacji miejskich. Na Przedmieściu Oławskim znajdują się m.in.: Poczta Główna z Muzeum Poczty i Telekomunikacji, OVO, Muzeum Etnograficzne, Akademia Sztuk Pięknych oraz kościół św. Maurycego.

Przedmieście Mikołajskie

Przedmieście Mikołajskie, czyli zachodnie przedmieście Wrocławia. Nazwę zaczerpnęło do nieistniejącego już kościoła św. Mikołaja stojącego niegdyś na tamtym terenie. Przedmieście Mikołajskie dołączono do miasta w 1808 roku, co wiązało się ze zburzeniem fortyfikacji miejskich. Na Przedmieściu Mikołajskim znajduje się m.in.: Muzeum Współczesne, czyli dawny bunkier.

Wrocław

Wrocław – fot.: Vox Vratislaviensia

Przedmieście Odrzańskie

Przedmieście Odrzańskie, czyli północne przedmieście Wrocławia. Miejsce to, nazywane Nadodrzem, najlepiej wyszło z Oblężenia Wrocławia w 1945 roku, efektem czego szczyci się pięknymi kamienicami mieszkalnymi. Przedmieście Odrzańskie dołączono do miasta w 1808, gdy zburzono mury miejskie. Na Przedmieściu Odrzańskim znajdują się m.in.: Dworzec Wrocław-Nadodrze, Archiwum Państwowe, historyczno-secesyjne kamienice, kościół św. Bonifacego oraz kościół Opieki św. Józefa.

Przedmieście Świdnickie

Przedmieście Świdnickie, czyli południowe przedmieście Wrocławia. Uchodzi za najbardziej reprezentatywne z przedmieść, stanowiące poniekąd kontynuację zabytkowego traktu Starego i Nowego Miasta. Przedmieście Świdnickie dołączono do miasta w 1808, zaraz po zburzeniu murów miejskich. Na Przedmieściu Świdnickim znajdują się m.in.: Dworzec Wrocław-Główny, kościół Bożego Ciała, Opera, Teatr Lalek, Dom Handlowy Renoma, Kino Dolnośląskie Centrum Filmowe oraz kościół św. Stanisława, św. Wacława i św. Doroty.